Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług.
 
   
Do usług oferowanych przez Biuro Rachunkowe należy zaliczyć:
-
prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów (ryczałt)
-
prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług ( VAT )
-
wypełnianie deklaracji podatkowych
-
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
-
prowadzenie ewidencji wyposażenia
-
uporządkowanie ewentualnych zaległości w księgowaniu
-
przechowywanie dokumentów z lat ubiegłych
-
prowadzenie dokumentacji kadrowej
-
przygotowanie umów o pracę
-
przygotowanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę
-
przygotowanie świadectw pracy
-
przygotowanie list płac, z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w postaci tabeli i odcinków dla pracowników
-
obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło i inne)
-
prowadzenie kartotek wynagrodzeń
-
wypełnianie deklaracji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
-
wypełnianie deklaracji PIT-4
-
przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
-
przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów (PIT-11 i PIT-8B)
-
wypełnianie rocznych zeznań podatkowych dla osób fizycznych
 
 
Ceny usług oferowanych przez Biuro Rachunkowe

Wysokość opłaty jest ustalana w drodze indywidualnych negocjacji z klientem, a największy wpływ na nią ma liczba dokumentów księgowych i zatrudnionych pracowników.
 
   
1) Księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany:
- 150 zł brutto miesięcznie przy liczbie zapisów księgowych do 25 wpisów miesięcznie
- 225 zł przy liczbie od 26 do 50 wpisów
- 300 zł przy liczbie od 51 do 75 wpisów
- 400 zł przy liczbie od 76 do 100 wpisów
- 400 zł plus 2,50 zł brutto za każdy wpis księgowy powyżej 100 sztuk
- W przypadku prowadzenia ewidencji dla celów VAT powyższe ceny od poz. 2 ulegają podwyższeniu o 50 zł brutto
- Powyższe ceny zawierają obsługę jednej osoby ubezpieczonej w ZUS ( prowadzącego działalność gospod. )
- W przypadku większej liczby ubezpieczonych 50 zł brutto za każdą następną osobę
 
   
2) Księgi rachunkowe:
- 650 zł brutto miesięcznie przy liczbie zapisów księgowych do 25 wpisów miesięcznie
- 750 zł przy liczbie od 26 do 50 wpisów
- 850 zł przy liczbie od 51 do 75 wpisów
- 950 zł przy liczbie od 76 do 100 wpisów
- 950 zł plus 2 zł brutto za każdy wpis księgowy powyżej 100 sztuk
- Za usługi płacowe - 50 zł brutto od każdego pracownika oraz 40 zł brutto od innych umów objętych ubezpieczeniem społecznym, np. umów zlecenia
- W przypadku prowadzenia przez firmę ewidencji materiałowej lub magazynowej cena zwiększy się o 700 zł brutto miesięcznie
- sporządzanie bilansów 1 000 zł
 
   
3) Wypełnienie rocznego zeznania podatkowego dla osób fizycznych bez odliczeń:
- dla rozliczanego podmiotu z tej działalności - bezpłatnie
- do 2 źródeł dochodu - 30 zł
- 3-5 źródeł dochodu - 40 zł
- powyżej 6 źródeł dochodu - 60 zł
 
   
4) Zeznania roczne z odliczeniami:
- do 2 źródeł dochodu i do 9 rachunków do odliczenia - 45 zł
- do 5 źródeł dochodu i do 19 rachunków do odliczenia - 60 zł
- powyżej 6 źródeł dochodu i do 29 rachunków do odliczenia - 80 zł
 
 

Realizacja projektu:

Verakom
   

 
 
© Biuro Rachunkowe - Szczawnica